Så fungerar en besiktning av ventilation och ovk – steg för steg

Som fastighetsägare är det viktigt att se till att ditt fastighetsventilationssystem och OVK (obligatorisk ventilationskontroll) fungerar optimalt. Detta är inte bara viktigt för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö för dina hyresgäster, utan kan också spara dig pengar på lång sikt genom att minska energikostnaderna och förebygga kostsamma reparationer.

Storstadens Ventilation AB är en pålitlig partner för fastighetsägare som söker expertis och kvalitetsservice när det gäller besiktning och vård av ventilation och ovk. Här är några steg som vår erfarna personal tar för att se till att ditt ventilationssystem och ovk fungerar som det ska:

  1. Inspektion av ventilationssystemet: Vi börjar alltid med en omfattande inspektion av ditt ventilationssystem för att identifiera eventuella problemområden och se till att ditt system är i överensstämmelse med gällande regler och lagar.
  2. Mätning av luftflödet: För att säkerställa att ditt ventilationssystem fungerar som det ska använder vi specialutrustning för att mäta luftflödet och jämför resultaten med riktlinjerna för god inomhusmiljö. Om det behövs, justerar vi systemet för att uppnå optimal prestanda.
  3. Rengöring av ventilationen: För att se till att ditt ventilationssystem fungerar effektivt, är det viktigt att hålla den ren och fri från damm och smuts. Vår personal rengör alla delar av systemet, inklusive kanaler och ventiler, för att säkerställa att luften som cirkulerar i fastigheten är ren och frisk.
  4. Testning av ovk: Efter att ventilationssystemet har blivit inspekterat och rengjort, utför vi en ovk-test. Detta test utförs för att säkerställa att ditt system uppfyller de krav som fastställs av lagen, och att det fungerar som det ska.
  5. Rapportering och rekommendationer: Efter det att besiktningen och rengöringen är klar, skickar vi dig en rapport som sammanfattar vår bedömning och ger rekommendationer för eventuella åtgärder som kan behövas för att förbättra ditt ventilationssystem och ovk. Vi ger dig också en uppskattning av kostnader för eventuella reparationer eller uppgraderingar som kan behövas, så att du kan planera ditt underhåll och budget på ett effektivt sätt.

Som fastighetsägare är det viktigt att ta ansvar för att se till att ditt ventilationssystem och ovk fungerar som det ska. Med hjälp av Storstadens Ventilation AB kan du vara säker på att ditt system är i goda händer. Vår erfarna personal har den kunskap och utrustning som behövs för att göra en omfattande inspektion, rengöra och testa ditt system på ett effektivt och säkert sätt.

Så tveka inte att kontakta oss för att boka en besiktning av ditt ventilationssystem eller ovk. Vi är redo att hjälpa dig att skapa en hälsosam och bekväm inomhusmiljö för dina hyresgäster, samtidigt som vi hjälper dig att spara pengar på lång sikt genom minskade energikostnader och förebyggande underhåll. Låt Storstadens Ventilation AB bli din partner för nästa OVK besiktning.