Så monterar du folie på rätt sätt för att undvika problem

Ska du montera solfilm eller självhäftande folie på väggen eller fönstret? Toppen! Det är både enkelt och smidigt men det finns några saker som är viktiga att ha i åtanke för bästa resultat. Det vore ju tråkigt om din nyinköpta folie blev förstörd så slarva inte med förarbetet.

Tänk på att de flesta sorters självhäftande folie är till för plana ytor, om det inte specifikt framgår att det fungerar på andra ytor. Vidare så är det mycket viktigt att ytan är väl rengjord och torr innan du fäster folien. Se till att platta ut alla luftbubblor med en skrapa så att folien inte släpper senare. För vissa sorters folie så kan det dock vara godkänt med bubblor som är mindre än 4 mm eftersom de slätar ut sig själva efter en tid. Läs alltid bruksanvisningen till just din folie noga.

Se vidare bruksanvisningar och monteringsanvisningar på www.foliekniven.se. Följ alltid anvisningarna noggrant och kontakta kundtjänst vid osäkerhet. Ofta så går det att beställa hem prover innan du bestämmer dig för att säkerställa att den folie du ska ha passar att montera på den tilltänkta ytan.

Montering av solfilm

Solfilm är ett perfekt alternativ om du vill minska värmen och solstrålningen in i ett rum. Den ska idealt monteras på utsidan eftersom den då absorberar mer av solens strålar innan själva fönstret har hunnit värmas upp. Det är dock möjligt att montera på insidan men om detta ska göras så är det mycket viktigt att säkerställa att du har rätt typ av glas. På lågenergiglas så kan det vara direkt olämpligt att montera solfilmen på insidan och glaset kan i värsta fall spricka vid felaktig montering.