Vad är viktigt att tänka på vid transport av monterade vitrinskåp i eget fordon?

Monterade möbler och vitrinskåp skall alltid hanteras varsamt vid transport, börja med att se på kartongen hur den är märkt. Kartongen är ofta märkt med pilar som påvisar vad som är upp och ned samt fram och baksida. Dessa markeringar ger värdefull information om hur kartongen/möbeln bör hanteras.

 

Monterade vitrinskåp bör alltid stå upp i transporten, detta för att minimera skador på glas och ömtåliga krönlister. Placera skåpet framtill i transportfordonet så det står kloss an väggen, detta för att skåpet skall stå stabilt vid eventuell kraftig inbromsning. Säkerställ att skåpet är förankrat med band eller liknande så det ej välter.

 

Varsamt lyft och nedsättning.
Vid inlyftning i transportfordonet bör skåpet hanteras mycket varsamt och ej ställas i för hårt eller släppas då detta kan skada skåpet. Ett bra tips att förflytta möbeln är att stega möbeln med en sida i taget, detta moment kan även utföras av en person.

 

Inbärning in i bostaden via trappor.
Det krävs minst två personer för att hantera inbärning av större vitrinskåp in i en bostad via trappor. Ett bra tips är att alltid bära ovandelen av skåpet först och nederdelen sist, detta ger möjlighet för de personer som bär att vila och ställa av skåpet i trappan med nederdelen och sockeln nedåt.

 

Emballera ej av skåpet utanför huset.

Emballaget och wellpappen ger ofta värdefullt skydd åt vitrinskåpet och kan således skydda för stötar när det bärs in via trappor in till bostaden. Behåll emballaget på tills skåpet är inne i bostaden.

 

Vilket transportfordon bör jag använda?
Fordonets lastutrymme måste självklart ha den höjd som ytterkartongen kräver för att skåpet skall kunna stå upp i transporten. Man bör vara försiktig med att använda släpkärra vid transport av monterade vitrinskåp då vissa släpkärror har stumma axlar och fjädrar dåligt, detta kan medföra skakningar vid körning på sämre vägar och kan då skada skåpet under transporten.

 

Förankra alltid vitrinskåpet i väggen.
För att undvika vältrisk framåt skall vitrinskåp alltid förankras i bakväggen. Det finns olika lösningar med krokar och beslag, ibland finns dessa med vid köp av vitrinskåp, i annat fall kan krokar och beslag köpas till järnaffär eller liknande butik.

Förhoppningsvis ger dessa tips och råd dig en säkrare hantering och transport av ditt monterade vitrinskåp.